Jdi na obsah Jdi na menu

Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příslušné informace jsou dostupné v této sekci.

 

1. Úplný název povinného subjektu

 

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu

Ve smyslu výše uvedeného zákona je vznik a způsob založení obce ustanoven ze zákona č. 128/200 Sb. o obcích ve znění následných úprav.

 

3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní údaje

 

5. Případné platby lze poukázat

 

6. IČ: 00667790

 

7. DPH - Obec Přední Zborovice není plátcem DPH

 

8. Dokumenty

 

9. Žádosti o informace

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

 

11. Opravné prostředky

 

12. Formuláře

Obecní úřad Přední Zborovice nabízí v úředních dnech a hodinách na obecním úřadě.

Další formuláře si můžete stáhnout z www.form.cz

 

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešíme na obecním úřadě dle konkrétních okolností.

 

14. Předpisy

Obecně závazné vyhlášky jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě.

 

15. Úhrady za poskytování informací

 

16. Licenční smlouvy

Vzor návrhu licenční smlouvy

Výhradní licence dosud nebylo nutné poskytovat.

 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí je k nahlédnutí u starosty.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31.12.2008

Schválený rozpočet roku 2009 zpracovaný ke dni 31.10.2009.

Rozpočet pro rok 2011.

Rozpočet pro rok 2012.

 

Poslední fotografie

Počasí


Mail list


Kontakt

obec@prednizborovice.cz

Úřední hodiny
Každé sudé pondělí: 18:00 - 19:00
mimo svátky